X

PATIS / ESCOLA

GAVÀ

El projecte de "patis d'escola" s'emmarca dins la col·laboració que MMMU arquitectura i disseny realitza amb l'empresa milanta que aporta materials i recursos al servei de la creativitat, la imaginació, l'habilitat i l'experimentació dels infants. Fa temps ha començat a treballar de manera específica en patis d'escola, aportant la seva experiència i materials pedagògics.

En l'escola de Gavà hi ha dues zones de pati exterior que esdevenen l'objecte de la proposta. Tot el material pedagògic en el projecte de
transformació dels espais exteriors, és apte pel ventall d'edats de nens i nenes que que fan ús de les dues zones.

El projecte manté la caracterització dispar dels dos espais o zones que es relacionen a través d'una escala. En la part a cota més baixa, espai que cal creuar per arribar a la zona 2, es proposa un espai dinamic i de moviment i en la segona, s'aposta per un un espai tranquil i de trobada. D'aquesta manera el projecte s'adapta a les necessitats tant per franges d'adat com per activitats a desenvolupar en cada moment i en cap cas priva de la flexibilitat i opcions de joc tant en una zona com en l'altra.
ZONA 1:
Espai enfocat a edats de 3 a 6 i de 6 a 8 anys.
Pensat per desenvolupar construccions col.laboratives potenciant el dinamisme i la multiplicitat d'opcions de joc a escollir:
Pràctiques d'equilibri
Sorral, contacte amb la matèria
Psciomotrocitat en el rocodrom

ZONA 2:
Espai enfocat a edats de 12 i 16 anys.
Zona d'ombra i plantes amb espai d'estar.
Flexibilitat en la posició dels llocs de seure.
Opcions musicals.
Es proposa també canviar el paviment d'aquesta zona per un entremat de fusta flotant com el del pati ja reformat i que permeti integrar els elements de jardinera.

 

lloc: gavà
any: 2016/2017
projecte: finalitzat

projecte en col·laboració amb:

 

 

 

 

si vols compartir aquesta pàgina, utilitza el següent enllaç:
www.mmmu.cat/portfolio/1108

planta actual dels 2 patis de l'escola a reformar

planta proposada pel pati d'escola reformat. mostra les 2 zones i els elements movils que incorpora cadascuna d'aquestes

vista del pati de l'escola proposat 2 en la reforma d'espais exteriors. jardineres, ombracle, paviment exterior...