X

KEC

El projecte de reforma de les oficines de King E Client (KEC), en col·laboració amb "Brick construcció i disseny" neix de la necessitat de l'empresa d'augmentar llocs de treball i replantejar els espais de sales de reunions i descans del personal.

Les actuals oficines, situades al carrer Tusset de Barcelona, no disposaven del suficient espai per encabir tot el programa, de manera que es va apostar per llogar un altre pis de l'edifici i separar el programa en dues plantes. La part de feina dels diferents equips de treball: Desenvolupadors, Dissenyadors i Programadors, etc. es desenvoluparà en el que fins ara era l'espai d'oficina i la planta àtic es destinarà a la Direcció i reunions amb clients.

En la planta inferior (llocs de treball) s'ha racionalitzat i optimitzat l'espai, reorganitzant i actualitzant el mobiliari. Això ha permès organitzar el múltiple cablejat d'ordinadors, telèfons, pantalles, carregadors, TV, Internet, Xarxa interna, etc. a través d'un terra tècnic que distribueix de manera flexible tot el cablejat existent i nou per la planta. També s'ha treballat en la senyalística de les oficines, dissenyant els vinils de les divisions de vidre de l'espai de descans, l'office i sales de reunió. Aquestes últimes s'han plantejat com elements independitzables de la resta de la planta lliure, amb l'afegit que s'ha previst que puguin variar les seves dimensions amb envans mòbils.

El context en què s'ha realitzat l'obra és el de poder-la tirar endavant sense parar la productivitat de l'empresa, coordinant les diferents feines de reforma en dies festius, durant les vacances dels/les treballadors/es i realitzar-la amb molta agilitat per tal de no trencar l'engranatge.

 

lloc: barcelona
any: 2016/2017
projecte: finalitzat

Col·laboradores i col·laboradors:

Fotografia:
Cristina Palomar Gomez
constructora:
Brick – construcció i disseny

 

si vols compartir aquesta pàgina, utilitza el següent enllaç:
www.mmmu.cat/portfolio/1115

imatge interior de la reforma interior d'oficines

planols de planta i seccio equema de distribuició de la reforma interior d'unes oficines

imatge interior de la reforma interior d'oficines

imatge interior de la reforma interior d'oficines

imatge interior de la reforma interior d'oficines

imatge interior de la reforma interior d'oficines

imatge interior de la reforma interior d'oficines

imatge interior de la reforma interior d'oficines

imatge interior de la reforma interior d'oficines

imatge partó tall vinils de la reforma interior d'oficines

imatge interior de la reforma interior d'oficines

imatge interior de la reforma interior d'oficines

imatge interior de la reforma interior d'oficines

imatge interior de la reforma interior d'oficines

llum natural a les sales de reunions de la reforma d'interior de les oficines

imatge interior de la reforma interior d'oficines