X

8HABITATGES

El projecte bàsic correspon a la construcció de 8 habitatges distribuïts en dues plantes sobre una planta actual d’ús comercial situats a Mallorca.

Es parteix de la preexistència de 4 locals comercials en planta baixa als que s’accedeix per un carrer comercial, i deixen un espai "interior d’illa" sense edificar en la parcel·la.  La remunta que es pretén dur a terme planteja una estructura que segueix estrictament la dels locals construïts completant-la segons les previsions que hi havia en el projecte original.

La distribució dels nous habitatges correspon a la projecció en altura dels quatre locals, de manera que resulten 8 vivendes d’igual dimensió. L'accés a aquestes, es realitza pel pati posterior als locals, amb una escala exterior  que connecta en vertical les passeres d’accés als diferents habitatges. La proposta preveu, en les passeres, un buit que permet incementar la captació de llum en la façana nord i a la vegada actua de filtre entre aquest espai comú i l’interior dels habitatges.

Els habitatges es plantegen com “caixes” passants on s’implanta un nucli de serveis i zones humides que permet distribuir tot l’interior de l'habitatge. Això respon a la optimització de l’espai i a la voluntat de permetre flexibilitat en relació a l’ús segons les necessitats.

Cada habitatge disposa d’una terrassa privada, un espai principal (amb funció de sala, menjador i cuina), una habitació independitzable i el mòdul del bany, que genera espais flexibles en funció de la seva configuració.

 

lloc: mallorca 
any: 2017
projecte: finalitzat (projecte bàsic)

Col·laboradores i col·laboradors:

Projecte i redibuixat:
Sergio

Renders:
Carlos Rocha
Càlcul estructural:
Otherstructures

 

si vols compartir aquesta pàgina, utilitza el següent enllaç:
www.mmmu.cat/portfolio/1175

planta i secció de la obra nova, i projecte d'arquitectura d'habitatges, mallorca,

 

esquema del mòdul d'habiatge de la obra nova, i projecte d'arquitectura d'habitatges, mallorca,

vista interior del mòdul d'habiatge de la obra nova, i projecte d'arquitectura d'habitatges, mallorca,