X

REFORMA D’UN LOCAL EN UN HABITATGE

superfície: 91m2
lloc: Barcelona
any: 2015
projecte: no construït

Projecte de reforma per un pis al barri de l'eixample (Barcelona) que finalment no s'ha construït.

El projecte parteix d'un local d'oficines que es vol habilitar com a habitatge. La proposta busca la definició i caracterització dels espais, a través dels materials càlids i la relació entre ells, plantejant un únic espai de dia, amb la cuina com a "centre social" i articulador de l'activitat en coherència amb les necessitats dels clients. Es planteja una racionalització de les zones humides en un únic punt central, minimitzant els costos i servituds derivades del pas de les instal·lacions.

La planta la defineix un element longitudinal capaç de resoldre l'emmagatzematge de l'habitatge i que permet el pas a les zones més privades a través de portes corredisses integrades.

Estat actual del local:

ea

Planta/seccions de la proposta:

proposta

proposta_divisio

alçats

vistes esquemàtiques de la zona de dia de la proposta:

1

2

3

maqueta