CASA PATI A L'EIXAMPLE DE BARCELONA


SANT ANTONI

Gestió de l’obra: Barderi Arquitectura
Estructura: Otherstructures
Piscina: Visma Piscines
Tractament de la fusta: Ibertrac
Fotografies final d'obra: Cristina Palomar
Col·laboradora: Camila Ungaro (arquitecta en pràctiques)

El projecte es desenvolupa en un local ubicat al soterrani d'un edifici al barri de Sant Antoni, on s'ha plantejat una reforma integral que permeti l'ús residencial de l'espai. En aquest sentit, les actuacions s'han centrat a millorar les condicions d'habitabilitat (més llum i ventilació natural) així com en aprofitar els elements existents com un pati preexistent on a banda de relacionar-lo amb l'espai interior de l'habitatge incrementant la sensació d'amplitud d'aquest s'hi ha instal·lat una piscina urbana (www.vismapiscines.com).

Les preexistències són un espai en situació precària, amb una distribució compartimentada on cap estança reunia les condicions mínimes d'habitabilitat. A banda l'estructura presentava diverses patologies (tèrmits, reducció de les seccions originals de les bigues, etc.). Els treballs han consistit a consolidar l'estructura existent, repensar la distribució de la planta i dotar de continuïtat el global de l'espai a través dels materials originals i la relació d'aquests amb les obertures que en permeten la seva comunicació.