Reforma integral d’un pis a Sant Antoni

La reforma integral d’aquest habitatge al barri de Sant Antoni, respon a la voluntat dels nous usuaris de poder habitar un espai que no tenia condicions d’habitabilitat i amb moltes patologies estructurals, incrementant alhora l’entrada de llum i la relació amb l’exterior per a gaudir d’un espai més confortable.

Any: 2020
Constructura: Barderi Arquitectura
Fotografies: Cristina Palomar

Les preexistències són un habitatge en planta semisoterrani amb moltes patologies estructurals, molt compartimentat, amb espais foscos i desvinculats amb l’exterior. Això genera uns ambients poc agradables, poc acollidors, que no aprofiten la il·luminació natural i no s’interrelacionen entre ells.

La voluntat principal del projecte és adaptar el programa funcional a les necessitats de la família que ara hi viurà. S’ha repensat l’habitatge modificant les circulacions i maximitzant tots els espais de dia aprofitant al màxim la relació amb l’exterior. La nova distribució interior respon a la lògia de crear espais menys compartimentats, on les relacions humanes siguin més fluides i igualitàries. Ajudant a la corresponsabilitat i posant els espais de cura al centre.

Hi ha una part important de la intervenció centrada a consolidar l’estructura existent i en construir una nova solera ventilada per garantir l’estabilitat estructural i el confort tèrmic. Amb aquesta intervenció i la substitució de les fusteries l’habitatge ha millorat molt l’eficiència energètica global.

La selecció d’acabats ha estat una aposta clara per emfatitzar els elements originals de l’habitatge donant protagonisme als murs d’obra ceràmica i pedra i els sostres amb bigues de fusta.
El segon motor del projecte ha estat potencial al màxim la relació entre l’interior i l’exterior de l’habitatge, desdibuixant els límits entre els espais. El pati existent, s’ha convertit en una zona d’estar exterior que ens ajuda a incrementant la sensació d’amplitud, maximitzant la llum a l’interior i afavorir la ventilació creuada, millorant molt la renovació d’aire interior i la sensació de confort tèrmic. S’hi ha instal·lat una piscina urbana que s’adapta a la geometria existent creant una zona de calma i relax dins d’aquest bonic habitatge.