Reforma puntual d’un pis al barri de Sant Antoni

La reforma puntual de l’interior d’aquest habitatge respon a les necessitats de la usuària de millorar la qualitat de l’espai central del seu habitatge on es desenvolupa el seu dia a dia, incrementant alhora l’eficiència energètica per gaudir de major confort interior i reduir la despesa econòmica i l’impacte ambiental derivat.

Any: 2021
Constructora: BAMU
Fotografies: Cristina Palomar

El projecte es desenvolupa en un habitatge ubicat al quart pis d’un edifici al barri de Sant Antoni, ja reformat per la seva propietària a l’any 2018, on s’intervé puntualment per millorar l’espai central.
Les preexistències són una distribució de l’habitatge que no funciona, ja que l’habitació principal queda abocada a la façana principal, retirant la sala menjador a un segon espai intermedi, que provoca que aquest sigui petit i poc lluminós. Els materials i acabats molt definits després de la reforma realitzada amb anterioritat, són un altre factor amb el que s’ha treballat per buscar continuïtat i una transició fluïda entre els existents i els nous.
A més, s’han incorporat alguns elements nous com una tarima de fusta natural, que tindrà més d’una funció: d’espai per emmagatzemar un petit matalàs de llana, de suport per un llit per convidats així com d’espai per relaxar-se. Es decideix continuar amb el llenguatge ja utilitzat de realitzar elements a mida i que s’incorporen a l’espai per millorar la seva funcionalitat. S’ha treballat amb materials naturals i sostenibles en totes les intervencions que s’han realitzat., S’ha prioritzat l’ús de sistemes constructius prefabricats per reduir l’impacte ambiental apostant per l’arquitectura sostenible.
S’han substituït les fusteries existents per unes noves de fusta, capaces de donar el màxim aïllament tèrmic i acústic a l’interior. S’ha pintat amb pintura ecològica amb mínimes emissions de compostos químics volàtils.
Es tracta doncs d’un projecte “d’acupuntura” sobre una arquitectura existent, que busca provocar un gran canvi en la manera de viure amb petites actuacions, apostant per la sostenibilitat econòmica i ambiental; posant la el confort i el benestar de la seva usuària al centre.