X

CÈDULA D'HABITABILITAT

INFORMACIÓ ÚTIL:

 

QUÈ ÉS UNA CÈDULA D'HABITABILITAT?:

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

La cèdula s’anomena de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents.

 

QUINES DADES FIGUREN A UNA CÈDULA?

 

1) L'adreça i ubicació de l’habitatge

2) La superfície útil de l’habitatge i de les habitacions

3) Les estances i els espais que componen l’habitatge

4) El llindar màxim d’ocupació

5) La identificació i titulació de la persona tècnica que certificat l’habitabilitat.

A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència dels seus titulars o ocupants.

 

A QUI VA DIRIGIT?

A les persones propietàries de l'habitatge, administradores o representants autoritzats.

 

QUINA UTILITAT TÉ UNA CÈDULA D’HABITABILITAT?

És necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També és necessària per a donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

L'atorgament de la cèdula d'habitabilitat no suposa la legalització de les construccions pel que fa a l'adequació de l'ús d'habitatge a la legalitat urbanística.

 

PREU:

A PARTIR DE 150€*

(+IVA)

el preu inclou:

- visita de l'habitatge i presa de dades

- tràmit complet de la cèdula

- honoraris tècnics

- taxes derivades de la tramitació a les diferents administracions

DEMANA_PRESSUPOST

*aquest preu és orientatiu i subjecte a la superfície i ubicació de l'habitatge.

En el cas d'aplicació del preu orientatiu de 150€, el preu final amb iva inclòs seria de 181'50€