< tornar a tots els serveis

demana pressupost per fer un canvi d’ús

el pressupost inclou: estudis previs, tràmits administratius, reforma / direcció d’obra, honoraris tècnics

CANVI D’ÚS

Es tracta de la tramitació per canviar l’ús de local a habitatge o d’habitatge a local. Per exemple, la llicència de canvi d’ús de local a habitatge és necessària per a legalitzar l’ús com a habitatge d’un local, estudi o oficina. Amb ella es pot escripturar com a habitatge el que abans no ho era. També és imprescindible per a obtenir la cèdula d’habitabilitat d’un local, ja que s’exigeix que l’immoble estigui legalitzat com a habitatge. La llicència de canvi d’ús es pot demanar en realitzar el canvi, o bé quan aquest ja s’ha produït, regularitzant la infracció urbanística comesa.

COM PUC OBTENIR LA LLICÈNCIA DE CANVI D’ÚS?
Per a obtenir la llicència de canvi d’ús cal que l’immoble compleixi uns paràmetres i normes urbanístiques, i els requisits mínims d’habitabilitat. L’incompliment de qualsevol d’aquests punts impossibilitaria l’obtenció de la llicència, fins i tot havent abonat les taxes corresponents. És per això que oferim l’estudi previ de viabilitat per a l’obtenció de la llicència de canvi d’ús de local a habitatge i, si és factible, ens encarreguem de tot el procés de canvi d’ús.

QUINS TIPUS DE CANVI D’ÚS HI HA?
Canvi d’ús de local a habitatge.
Canvi d’ús d’oficina a habitatge.
Canvi d’ús d’espai comunitari a habitatge (habitatges de porteria).
Canvi d’ús d’habitatge a oficines, locals administratius o similars
Canvis d’ús d’edificis industrials o terciaris a blocs d’habitatges.

QUI HO POT DEMANAR?
El titular del local o de l’habitatge o el seu representant legal.

CASOS EN QUÈ NO ES POT FER UN CANVI D’ÚS:
Que hi hagi prohibició expressa en el Títol.
Quan sigui necessari fer obres importants en elements comuns, entenent com a tals el canvi de l’estructura o supòsits similars. S’hauran de dur a terme primer les reformes, per posteriorment procedir al canvi d’ús.
Si una vegada efectuat el canvi, hi tinguessin lloc activitats molestes, insalubres, etc., la Comunitat podria interposar la corresponent acció de cessació d’acord amb l’art. 553-40 del Codi Civil de Catalunya. Això serà amb motiu d’infracció de comportament i no pel canvi de destinació.