< tornar a tots els serveis

PREU:

A PARTIR DE 150€ +IVA
el preu inclou:

– visita de l’habitatge i presa de dades
– tràmit complet de la cèdula
– honoraris tècnics
– taxes derivades de la tramitació a les diferents administracions

demana pressupost

Cèdula d’habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.
La cèdula s’anomena de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents.

QUINES DADES FIGUREN A UNA CÈDULA?
L’adreça i ubicació de l’habitatge
La superfície útil de l’habitatge i de les habitacions
Les estances i els espais que componen l’habitatge
El llindar màxim d’ocupació
La identificació i titulació de la persona tècnica que certificat l’habitabilitat.
A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència dels seus titulars o ocupants.

A QUI VA DIRIGIT?
A les persones propietàries de l’habitatge, administradores o representants autoritzats.

QUINA UTILITAT TÉ UNA CÈDULA D’HABITABILITAT?
És necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També és necessària per a donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.
L’atorgament de la cèdula d’habitabilitat no suposa la legalització de les construccions pel que fa a l’adequació de l’ús d’habitatge a la legalitat urbanística.