Canvi d’ús

Es tracta de la tramitació per canviar l’ús de local a habitatge o d’habitatge a local. Per exemple, la llicència de canvi d’ús de local a habitatge és necessària per a legalitzar l’ús com a habitatge d’un local, estudi o oficina. Amb ella es pot escripturar com a habitatge el que abans no ho era. També és imprescindible per a obtenir la cèdula d’habitabilitat d’un local, ja que s’exigeix que l’immoble estigui legalitzat com a habitatge. La llicència de canvi d’ús es pot demanar en realitzar el canvi, o bé quan aquest ja s’ha produït, regularitzant la infracció urbanística comesa.

 COM PUC OBTENIR LA LLICÈNCIA DE CANVI D’ÚS?

Per a obtenir la llicència de canvi d’ús cal que l’immoble compleixi uns paràmetres i normes urbanístiques, i els requisits mínims d’habitabilitat. L’incompliment de qualsevol d’aquests punts impossibilitaria l’obtenció de la llicència, fins i tot havent abonat les taxes corresponents. És per això que oferim l’estudi previ de viabilitat per a l’obtenció de la llicència de canvi d’ús de local a habitatge i, si és factible, ens encarreguem de tot el procés de canvi d’ús.

QUINS TIPUS DE CANVI D’ÚS HI HA?

Canvi d’ús de local a habitatge.

Canvi d’ús d’oficina a habitatge.

Canvi d’ús d’espai comunitari a habitatge (habitatges de porteria).

Canvi d’ús d’habitatge a oficines, locals administratius o similars

Canvis d’ús d’edificis industrials o terciaris a blocs d’habitatges.