Habitatge unifamiliar passiu al Maresme

Petit habitatge unifamiliar, situat en un municipi del Maresme molt proper al mar, de consum energètic gairabé nul, que aposta per la construcció sostenible, saludable i durable, construït amb entramat lleuger de fusta i totalment integrat a l’entorn.

Any: 2016
Constructura: Fustes Sebastià
Fotografies: Nicolau Maluquer
Compress-2

Al cor del Maresme hem tingut l’oportunitat de construir un petit habitatge unifamiliar, situat en un entorn amb ple contacte amb la natura.

L’habitatge es desenvolupa en una única planta, creant un joc amb dos volums on es situa la zona de nit, a l’espai més reservat i la zona de dia o més social, amb contacte directe amb l’espai exterior.

Tot l’habitatge ha estat construït amb entramat lleuger de fusta, amb acabats de fusta de làrix a l’exterior i panells de fusta de pi per l’interior. Hem col·locat grans gruixos d’aïllament, de fibra de fusta, en façanes i cobertes; i hem utilitzat la solera de formigó com a solera activa, aprofitant així, la seva inèrcia tèrmica.

La construcció ha estat concebuda amb un ferm compromís cap a la sostenibilitat i l’eficiència energètica. Gràcies a l’ús de materials naturals i renovables, com la fusta produïda al Pirineu català per la mateixa empresa constructora, reduïm l’impacte ambiental alhora que es garanteix així, un control complet sobre la qualitat i la sostenibilitat dels materials emprats.

Un dels aspectes més destacables d’aquest habitatge és la seva capacitat per mantenir un consum energètic pràcticament nul. Hem aconseguit un equilibri perfecte entre les estratègies passives d’eficiència energètica, evitant així la necessitat de sistemes de calefacció i refrigeració actius.

El disseny arquitectònic permet un confort tèrmic òptim durant tot l’any, aprofitant les característiques climàtiques del Maresme i la inèrcia tèrmica dels materials utilitzats.
Aquesta casa no només representa una fita en termes de construcció sostenible, sinó que també ofereix un espai de vida harmoniós, saludable i durable per als seus habitants.

Compress-4
Compress-1
Compress-9
Compress-7
Compress-6
Compress-3
Compress-13
Compress-11