Reforma integral de un piso en Sant Antoni

El projecte, situat en una antiga finca a Sant Antoni, transforma un habitatge compartimentat en un espai lluminós, flexible i confortable. S'han respectat els elements originals i s'han utilitzat colors naturals, creant un disseny contemporani que harmonitza amb l'essència històrica de l'edifici.

Año: 2021
Constructura: Cònic
Fotografías: Cristina Palomar
REFORMA SOSTENIBLE D'UN HABITATGE A SANT ANTONI

El projecte es situa a una antiga finca al barri de Sant Antoni. L’habitatge original tenia espais molt compartimentats que no responien a les necessitats de les actuals usuàries. Aquest fet ha portat a la necessitat de replantejar completament la distribució interior.

Per desenvolupar aquest projecte hem treballat amb les següents premises:

Millorar les condicions de confort a l’interior: Hem realitzat una intervenció estructural significativa que ens ha permès aportar una gran quantitat de llum natural a l’interior de l’habitatge. Per aconseguir-ho, s’han eliminat tancaments interiors i s’han redistribuït els espais per permetre una millor circulació de l’aire, oferint així ventilació creuada i gran quantitat de llum a l’interior. Aquesta millora no només augmenta el confort tèrmic, sinó que també contribueix al benestar general de les usuàries, creant un entorn més saludable i agradable.

Flexibilitat dels espais interiors: Amb la nova distribució gaudim d’espais diàfans que permeten allotjar diverses activitats. Aquesta flexibilitat és clau per adaptar-se a les necessitats canviants de les usuàries. Els espais poden transformar-se fàcilment en zones d’estar, de treball o de joc, segons sigui necessari. Aquesta polivalència es va aconseguir mitjançant l’ús de mobiliari i solucions arquitectòniques versàtils que faciliten la reconfiguració de les àrees interiors, oferint un habitatge que respon a les necessitats presents i futures de les seves habitants.

Mantenir l’essència del lloc: Hem recuperat els elements originals de l’habitatge, com els diversos paviments hidràulics, les biguetes de fusta, els revoltons ceràmics, i les fusteries exteriors. A més, la galeria ha estat restaurada per conservar el seu encant original. Per preservar l’autenticitat de l’espai, s’han deixat totes les instal·lacions vistes, evitant malmetre els murs existents. Aquesta decisió respecta el caràcter original de l’edifici i crea un diàleg entre el passat i el present, aportant una riquesa visual i cultural a l’habitatge.

Estètica respectuosa amb l’existent: Hem treballat amb gammes cromàtiques i textures que no creen estridències amb els elements preexistents. Per això, hem optat per colors i textures naturals que harmonitzen amb els materials originals de la finca. Aquesta paleta cromàtica discreta i coherent ajuda a crear un ambient tranquil i elegant, on cada element, tant nou com antic, contribueix a una estètica unificada i serena.

El resultat final ha estat un habitatge confortable, plenament adaptat a les necessitats de les noves usuàries, amb un disseny contemporani que recull i respecta les preexistències de l’habitatge. La combinació de modernitat i tradició crea un espai únic que reflecteix tant la història de l’edifici com el estil de vida actual dels seus habitants. Aquesta intervenció no només millora la funcionalitat de l’habitatge, sinó que també enriqueix la seva identitat, oferint un espai viu i dinàmic on el passat i el present es troben harmoniosament.

MMMU_Viladomat_AltaRes09
MMMU_Viladomat_AltaRes08
MMMU_Viladomat_AltaRes05
MMMU_Viladomat_AltaRes06
MMMU_Viladomat_AltaRes04
MMMU_Viladomat_AltaRes11
MMMU_Viladomat_AltaRes10
GIF FINESTRES