Reforma integral d’un pis a Gràcia

El projecte situat en una antiga finca de Gràcia transforma un habitatge compartimentat en un espai ampli, flexible i sostenible, amb llum natural i ventilació creuada. Utilitza materials sostenibles i millora l'eficiència energètica, respectant i potenciant les preexistències originals de l'edificació.

Any: 2023
Constructura: Terracotta&Co
Fotografías: Cristina Palomar

El projecte se situa a una antiga finca al barri de Gràcia. L’habitatge havia sigut la llar d’una família on convivien diverses persones, les necessitats eren d’espais molt compartimentats i amb els usos molt segregats. La manera en la qual els nous habitants volen viure són ben diferents, així que hem adaptat els espais perquè corresponguin amb les seves necessitats i els seus desitjos com a família.

Hem dividit el programa i hem situat els espais més socials on es desenvolupen les tasques reproductives per poder-les fer en família, potenciant la corresponsabilitat i les relacions humanes. Hem apostat per espais amplis i flexibles que poden transformar-se i on cadascú pot fer-se’ls seus. La llum natural està present i inunda tots els racons, ajudant a potenciar els elements existents de l’habitatge. La ventilació creuada millora la salubritat interior i ajuda a mantenir una temperatura confortable.

A la zona més privada, els espais són més reduïts i compartimentats. Allotgen els diferents usos que cada membre de la família necessita. Espais de descans, emmagatzematge i estudi. Als espais intermedis entre habitacions hem col·locat l’emmagatzematge d’elements comuns per reforçar encara més la implicació de tota la família en les tasques de cura i manteniment.

Per aquest projecte teníem un pressupost reduït, així que els nous habitants, es van implicar en les tasques d’enderroc per reduir costos de l’obra. Vam apostar per conservar el màxim d’elements originals de l’habitatge, i vam substituir les fusteries exteriors i vam aïllar per l’interior les façanes més exposades per millorar l’eficiència energètica del conjunt. La majoria de les instal·lacions les vam fer vistes per reduir costos i poder oferir una reforma viable i econòmicament sostenible.

El resultat final ha estat un habitatge confortable, plenament adaptat a les necessitats de les noves usuàries, amb un disseny contemporani que recull i respecta les preexistències de l’habitatge. La combinació de modernitat i tradició crea un espai únic que reflecteix tant la història de l’edifici com l’estil de vida actual dels seus habitants. Aquesta intervenció no només millora la funcionalitat de l’habitatge, sinó que també enriqueix la seva identitat, oferint un espai viu i dinàmic on el passat i el present conviuen.