Reforma integral d’un pis al Poble-Sec

El projecte situat en una antiga finca de Poble-Sec transforma un habitatge compartimentat en un espai ampli, flexible i sostenible, amb llum natural i ventilació creuada. Utilitza materials sostenibles i millora l'eficiència energètica, respectant les preexistències històriques de l'edificació.

Any: 2023
Constructura: Terracotta
Fotografías: Cristina Palomar
MMMU_Sortidors_Alta Res03

El projecte es situa a una antiga finca al barri de Poble-Sec. L’habitatge havia sigut la llar d’una família on convivien diverses persones, i les necessitats eren d’espais molt compartimentats per poder allotjar a tothom. Les necessitats de l’actual habitant són ben diferents; per això vam apostar per espais més amplis i flexibles, on la llum natural pogués entrar amb facilitat i la ventilació creuada ens ajudés a millorar les condicions de confort interior.

A més, hem incorporat criteris de reforma sostenible al projecte. Hem optat per materials respectuosos amb el medi, com fustes certificades i pintures ecològiques, reduint així l’impacte ambiental de l’obra. L’ús de materials sostenibles no només contribueix a la preservació del medi ambient, sinó que també assegura un entorn més saludable per a l’habitant, lliure de substàncies tòxiques.

Hem centralitzat els espais d’aigües, com la cuina i el bany, per facilitar l’obra, reduir els costos i optimitzar els recursos. Aquesta decisió ha permès minimitzar la quantitat de canonades i materials necessaris, contribuint a una reforma més eficient i sostenible. També s’han utilitzat sistemes d’eficiència energètica, com il·luminació LED de baix consum i electrodomèstics amb alta qualificació energètica, que ajuden a reduir el consum d’energia a llarg termini.

El resultat ha estat un habitatge confortable, adaptat a les necessitats de la nova habitant amb un disseny contemporani que recull i respecta les preexistències de l’edificació. Hem conservat elements arquitectònics originals que mantenen l’essència històrica de la finca, integrant-los harmoniosament amb les noves solucions de disseny.

En resum, el projecte ha aconseguit crear un espai modern i funcional, que combina la tradició i la innovació, tot respectant els principis de sostenibilitat i eficiència energètica. Això no només garanteix un habitatge còmode i estèticament atractiu, sinó que també contribueix a un futur més sostenible i respectuós amb el medi ambient.

MMMU_Sortidors_Alta Res02
MMMU_Sortidors_Alta Res01
MMMU_Sortidors_Alta Res05
MMMU_Sortidors_Alta Res04