Nosaltres
som MMMU

La cooperativa MMMU Arquitectes SCCLP es constitueix l’any 2021 i és la formalització i continuació del treball iniciat l’any 2015 amb l’objectiu de millorar la vida de les persones i l’entorn en què vivim. Partim de la implicació amb el context social i urbà que ens rodeja, aportant solucions personalitzades, posant al centre dels projectes el foment d’una arquitectura sostenible i durable així com el benestar de les persones.

Treballem des del respecte i la cura del medi ambient, preservant el patrimoni artístic i cultural del territori. Apostem per l’economia social i feminista, fomentant la cooperació i les relacions laborals justes.

L’equip actual de la cooperativa està format per L’Adriana Martínez, la Raquel Mortal, l’Iris Rodriguez i la Jorgina Tàpies, com a sòcies treballadores, i en Lau Maluquer com a soci col·laborador.

Han treballat a la cooperativa: Garazi Robredo, Camila Ungaro,  Albert Fabià

Han estat sòcies de la cooperativa: Albert Gràcia

Adriana Martínez Suquía
Arquitecta col·legiada n. 66498/7
adriana@mmmu.cat

És sòcia treballadora, i a banda de l’activitat que desenvolupa a la cooperativa, la seva experiència professional l’ha portat a treballar en els camps de la rehabilitació i la conservació d’edificacions existents, cercant materials i tècniques respectuoses tant pel patrimoni artístic-cultural com amb el medi ambient.
Ha col·laborat amb altres despatxos d’arquitectura de Barcelona centrats en l’àmbit de l’hostaleria i l’interiorisme (2015-2017). Té formació específica en rehabilitació després de realitzar part del postgrau de Rehabilitació de l’Escola Sert l’any 2016.

Raquel Mortal Sanz
Arquitecta col·legiada n. 76595/3
raquel@mmmu.cat

És sòcia treballadora, i a banda de l’activitat que desen­volupa a la cooperativa, la seva experiència professional l’ha portat a treballar en els camps la construcció de baix impacte mediambiental, centrant-se en la construcció en fusta i en la creació d’edificacions de consum energètic gairebé nul.

Ha col·laborat amb altres despatxos d’arquitectura de Barcelona i França,  centrats en aquestes matèries.  Al 2017 va cursar els  postgraus en Certificacions energètiques,  arquitectura bioclimàtica i cooperació internacional, de la UB. L’any 2022 es va acreditar com a Passivhaus Designer.

Iris Rodriguez Facerias
Arquitecta col·legiada n. 81195/5
iris@mmmu.cat

És sòcia treballadora, i a banda de l’activitat que desenvolupa a la cooperativa, la seva experiència professional l’ha portat a treballar en els camps de la rehabilitació i la conservació d’edificacions existents, amb especial interès per l’entorn rural, estudiant i aprenent les tècniques tradicionals de les construccions que tenim al nostre territori.
Ha col·laborat amb altres despatxos d’arquitectura de Barcelona centrats en l’àmbit de la construcció d’habitatges unifamiliars, amb gran coneixement de diversos sistemes constructius i d’execució d’obra. Té formació específica en rehabilitació després de realitzar el postgrau de Rehabilitació de l’Escola Sert (2018)

Jorgina Tapies Gonzalo
Arquitecta
jorgina@mmmu.cat

És sòcia treballadora i a banda de l’activitat que desenvolupa a la cooperativa la seva experiència professional l’ha portat a treballar en els camps de l’arquitectura sostenible d’alta eficiència energètica basada en la construcció en fusta.
Ha col·laborat amb altres despatxos d’arquitectura de Tarragona i Lleida centrats en l’àmbit de la construcció i rehabilitació d’habitatges unifamiliars. Té formació específica en disseny d’interiors després de realitzar el màster de disseny d’espais interiors d’EINA (2021-2022)