Reforma integral d’un pis a les Corts

La reforma integral d’aquest habitatge al barri de les Corts, respon a la voluntat d’aquesta família d’adaptar la distribució interior a les seves necessitats, així com gaudir de major confort interior i cobrir les seves necessitats d’emmagatzematge.

Any: 2020
Constructora: CÒNIC
Fotografies: Cristina Palomar

El projecte es desenvolupa en un habitatge situat en un edifici al barri de les Corts de Barcelona, que no havia estat mai reformat anteriorment.
Les preexistències són un habitatge molt compartimentat, amb espais molt tancats, foscos i desvinculats amb l’exterior. Això genera uns ambients poc agradables i poc acollidors, que no gaudeixen d’il·luminació natural i no s’interrelacionen entre ells. Tots els espais on es desenvolupen les tasques reproductives, queden relegats a un segon terme i es troben apartats dels espais on es desenvolupa el dia a dia en comú.

La voluntat principal del projecte és adaptar el programa funcional a les necessitats de la família que ara ocuparà l’habitatge, així com introduir els preceptes de l’arquitectura feminista. Els espais de servei i cures prenen una posició central, articulant les diferents zones d’estar, desdibuixant i fomentant la relació entre les diferents persones que es trobin a l’habitatge. Es creen així espais inclusius, no adultocèntrics que aposten per la corresponsabilitat en les tasques de cures.
La selecció d’acabats ha estat una aposta clara per la construcció sostenible i de proximitat, triant materials naturals, tradicionals i autòctons com el marbre blanc Macael, els paviments hidràulics amb un disseny actual per les zones humides, i el paviment de roure natural per la resta de peces. Minimitzant l’impacte ambiental derivat del seu ús i transport.

Un altre dels elements vertebradors del projecte ha estat la realització de molt de mobiliari a mida per a poder col·locar molt d’emmagatzematge. Un dels exemples, han estat les llibreries, un element molt potent visualment, però alhora d’un disseny molt senzill per no treure el protagonisme a la gran quantitat de títols que tenen en la seva col·lecció els propietaris.

El conjunt d’actuacions dutes a terme a la reforma interior s’han plantejat amb la voluntat de maximitzar la llum a l’interior de les peces, utilitzar la ventilació creuada per millorar les condicions de salubritat i confort interior, per acabar disposant d’un habitatge molt més confortable i saludable.