Reforma integral d’un pis a Sants

La reforma integral d'un petit pis a Sants millora la ventilació, l'il·luminació i l'eficiència energètica. Optimitzant l'espai i potenciant els elements originals de l'habitatge, apostant per la construcció sostenible.

Any: 2023
Constructura: Terracotta&Co
Fotografies: Terracotta&Co
retall PC

El projecte es desenvolupa en un petit habitatge ubicat al primer quart d’un edifici al barri de la Sants amb una distribució molt segregada, actualment obsoleta per les necessitats de la nova propietat. Per aquest motiu, es repensen tots els espais per aprofitar al màxim l’espai disponible i guanyar ventilació i il·luminació natural a totes les estances. L’objectiu principal és crear un ambient més obert i lluminós que satisfaci les exigències de confort i funcionalitat de les noves propietàries.

Alhora, sent un pis de reduïdes dimensions, es busca guanyar sensació d’espai a totes les estances, tot preservant la intimitat necessària per a la vida quotidiana. Per aquest motiu, vam eliminar un mur de càrrega, permetent major continuïtat dels espais, també s’introdueixen elements transparents que permeten allargar les visuals i crear una sensació de fluidesa entre les diferents zones de l’habitatge. Les portes corredisses ajuden a dividir els espais sense perdre la connexió visual, la qual cosa contribueix a una sensació d’amplitud i a una millor distribució de la llum natural.

La reforma integral s’ha plantejat en clau de rehabilitació energètica, substituït tots aquells elements obsolets, com fusteries originals molt degradades, escalfador elèctric per producció d’aigua calenta amb baixes presentacions energètiques, i hem apostat per millorar les estratègies passives, aïllant les façanes per l’interior, i buscant les millors solucions actives per tal d’arribar a un habitatge amb altres prestacions d’eficiència energètica.

Hem apostat per tècniques de construcció sostenibles de baix impacte mediambiental, així com s’han seleccionat materials i proveïdors de proximitat.

Hem utilitzat materials i acabats de qualitat que contribueixen a crear un ambient acollidor i modern, recuperant els elements característics de la tipologia constructiva. Els colors clars i les textures naturals ajuden a multiplicar la llum, mentre que els detalls en fusta aporten calidesa i confort. El resultat és un habitatge que, malgrat les seves dimensions reduïdes, ofereix una sensació d’amplitud, lluminositat i benestar, adaptant-se perfectament a les necessitats de la nova propietat.

BACARDÍ 6
BACARDÍ 4
BACARDÍ 21
BACARDÍ 9
BACARDÍ 8
BACARDÍ 19
BACARDÍ 17
BACARDÍ 20
BACARDÍ 12
BACARDÍ 14