Rehabilitació i ampliació de casa de cós a Vilassar de Mar

La rehabilitació i ampliació d’aquest habitatge entre mitgeres respon a les necessitats dels nous usuaris per a poder habitar un espai que no tenia condicions d’habitabilitat i incrementant alhora l’eficiència energètica per gaudir de major confort interior i reduir la despesa econòmica i l’impacte ambiental derivat.

Any: 2020-2021
Constructura: Barderi Arquitectura
Fotografies: Cristina Palomar

El projecte es desenvolupa en un habitatge unifamiliar entre mitgeres al municipi de Vilassar, molt deteriorat i amb forces patologies estructurals, on s’intervé fent una rehabilitació estructural de tota la part existent, ampliant una planta més i reformant tot el conjunt interior.
La intervenció parteix d’una típica casa de cós en cantonada del Maresme, on trobem murs de pedra a les façanes principals i a les façanes laterals, i a les mitgeres centrals murs de tàpia. L’edificació havia patit moltes modificacions sobretot a la façana posterior on s’havien edificat volums que impedien l’entrada de llum a l’habitatge i prenien espai al pati posterior. Aquests s’enderroquen per tornar a guanyar un pati més gran, recuperar el volum original i molta més llum a l’interior de la planta baixa.

Es porta al límit l’alçada edificable per a poder guanyar un espai d’altell vinculat a la coberta transitable existent que antigament no era accessible i que ens permet veure el mar generant un espai molt agradable.

L’espai vertebrador de l’habitatge és l’escala existent que es manté i es restaura i ens fa de distribuïdor a banda i banda dels diferents espais de l’habitatge.
Un dels espais originals que es manté es el cancell d’entrada molt típic d’aquest tipus d’edificació que fa de filtre en l’accés a l’habitatge.
Com som molt a prop del mar, la presencia d’humitat sobretot provinent del sòl, és un tema molt important a tenir en compte per millorar el confort de les persones, es per això que es fa una solera ventilada, i alhora, els murs de tot l’habitatge s’arrebossen de morter de calç, un material higrotèrmic.
El conjunt d’actuacions dutes a terme en aquesta rehabilitació i ampliació d’habitatge donen com a resultat una casa amb una gran millora energètica molt més confortable i saludable.