reformes i obra nova


+ obra nova
+ reforma integral
+ reforma parcial
+ rehabilitació
+ interiorsime
+ millora energètica
+ direcció i gestió d’obres

+ altres

consultoria tècnica


+ canvi d’ús
+ certificat energètic
+ cèdula d’habitabilitat
+ ITE’s ‘ inspecció tècnica dels edificis
+ informes urbanístics
+ llicències d’activitat
+ aixecaments planimètrics

+ altres

disseny


+ disseny gràfic
+ disseny web
+ disseny de producte
+ disseny de mobiliari

+ altres