Reforma integral d’oficines per Data-Comp a Barcelona

L'encàrrec neix de la necessitat de Data-Comp, companyia multidisciplinar en l'àmbit de l'assessorament fiscal, mercantil i laboral, de traslladar les seves oficines a un nou local. Es situen a la planta baixa d'un edifici de l'Eixample a Barcelona, construït l'any 1953 on la superfície d'intervenció és de 172 m2.

Any: 2019
Constructora: BSO Baldó Serveis i Obres
Fotografies: Cristina Palomar
COMTE BORRELL_01

Els objectius són molt clars; treure el màxim potencial a un local que fins al moment ha estat molt compartimentat, que treu poc partit de la llum natural i amaga elements arquitectònics singulars. Es busca promoure uns espais de treball confortables, amb un disseny cuidat i a mida tot conservant i potenciant els elements més característics de l’edifici. A la vegada que es treballa el projecte de reforma, la firma treballa també la seva imatge gràfica.

Es retira la compartimentació existent, es recupera l’alçada original de l’espai ensenyant el forjat original de bigueta metàl·lica i revoltó ceràmic, es renoven totalment les instal·lacions, emfatitzant algunes com les de clima i es potencien les obertures als patis, l’entrada de llum natural per tenir uns espais de treball amplis i lluminosos així com la relació de la sala principal de treball amb el pati posterior del local. Apareix una sala de reunions més pública en contacte amb el carrer, una més privada integrada a la sala de treball, un office i una zona d’accés i de serveis, per acabar de completar el programa funcional. Es genera un espai d’emmagatzematge al llarg de tot el local que acompanya els diferents espais de treball.

Es busca treballar amb materials que aporten serenitat, calidesa i atemporalitat, com la fusta, el ferro, un paviment porcelànic de gran format, papers vinílics i una il·luminació molt pensada per cada espai que s’adapta a les necessitats dels usuaris. El resultat final ha estat fruit de la feina conjunta amb els promotors de l’encàrrec que han escollit peces de mobiliari i il·luminació decorativa que dialoguen amb la resta d’elements.